Osnovna stopa prema BPLR-om
 

BPLR je najniža referentna stopa zajma i ona je stopa po kojoj banke u zemlji pozajmljuju novac svojim klijentima koji su najkorisniji za kredit. Do sada, RBI je besplatno pokrenuo banke kako bi popravili svoj BPLR, a različite banke imaju različit BPLR, što uzrokuje ogorčenje kod klijenata. Dodajte tome i praksu banaka da daju zajmove po mnogo većoj stopi od BPLR-a i ona dovršava bijedu običnih ljudi. Imajući sve to u vidu, RBI je predložio korištenje bazne stope umjesto BPLR od 1. srpnja 2011., koja će biti primjenjiva u svim bankama u cijeloj zemlji. Dopustite da detaljno razumijemo razlike između BPLR i Base rate.

Iako sve banke imaju BPLR, vidljivo je da naplaćuju višu kamatnu stopu na stambene i automobilske kredite od klijenata. U nekim slučajevima razlika između BPLR-a i kamatne stope koju banka naplaćuje iznosi čak 4%. Trenutno ne postoji mehanizam koji bi kupca mogao educirati o BPLR-u i stopi po kojoj mu se nudi zajam i zašto postoji razlika između dvije stope. Iako je BPLR, poznat i kao primarna kreditna stopa ili jednostavno glavna stopa, prvobitno trebao donijeti transparentnost u sustavu zajma, vidjelo se da su banke počele zloupotrebljavati BPLR jer su bile u slobodi postavljanja vlastitog BPLR-a. Klijentu je postalo teško usporediti BPLR različitih banaka jer su svi imali različit BPLR. Druga zamjerka je da kada je IRB smanjio svoju glavnu kreditnu stopu, banke nisu automatski slijedile tu namjeru i nastavile pozajmljivati ​​novac po višoj kamatnoj stopi.

IRB-u je postalo jasno da BPLR sustav ne funkcionira na transparentan način, a pritužbe potrošača povećavaju se eksponencijalno. Zbog toga je RBI, nakon proučavanja preporuka istraživačke skupine, odlučio od 1. srpnja 2011. primijeniti baznu stopu umjesto BPLR-a. Razlika između BPLR-a i Base-tečaja je u tome što se sada bankama daju parametri poput troška sredstava, operativni troškovi i profitna marža koju banke moraju dati IRB-u u vezi s njihovim postignućem po osnovnoj stopi. S druge strane, iako su u slučaju BPLR-a postojali slični parametri, oni su bili manje detaljno i RBI nisu imali moć nadzora BPLR-a banaka. Sada će banke biti primorane slijediti konzistentnu metodu izračuna u odnosu na proizvoljne metode koje su odabrale za izračunavanje BPLR-a.

Ranije su banke davale kredite tvrtkama s plavim čipovima po stopama čak nižim od BPLR-a i kompenzirale su davanjem kredita po višim stopama uobičajenim potrošačima, ali sada su od njih zatražene da ne daju kredite po stopi nižoj od osnovne stope. Sve to očito znači da će sustav bazne stope biti transparentniji od BPLR sustava.