Prime vs Kompozitni brojevi

Matematika može biti zabavna za one koji razumiju koncepte, ali može biti i noćna mora za one koji je uzimaju ležerno. To se vrlo dobro odnosi na osnovni i složeni koncept broja koji je vrlo jednostavan i lako razumljiv. Ali oni koji ne mogu razlikovati ove dvije vrste brojeva često se loše pođu na ispitima iz matematike. U ovom će članku biti istaknute razlike između pravog broja i složenog broja kako bi one postale jasne u glavama čitatelja.

primarni brojevi

Znamo koji su prirodni brojevi, zar ne? Svi brojevi od jednog nadalje nazivaju se prirodni brojevi i pišu se kao

{1, 2, 3, 4, 5, 6 ...}

Sad je Prime Number prirodni broj koji ne ostavlja preostali dio ako ga se podijeli sa jednim ili jednim. Prime broj nije djeljiv nijednim drugim osim ova dva broja. To znači da postoje samo dva faktora pravog broja, jer nije djeljiv niti jedan drugi broj. Pogledajmo kroz primjer.

7 = 1 x 7

5 = 1 x 5

11 = 1 x 11

Kompozitni brojevi

Bilo koji prirodni broj koji je djeljiv s bilo kojim drugim brojem, osim jednog i on sam, naziva se složenim brojem. Uzmimo primjere.

9 je broj koji je djeljiv sa 3 osim 9 i 1 što znači da je to složeni broj. Isto se može reći za 8, 10, 12, 15, 18 ili druge slične brojeve, jer su ih djeljivi brojem koji nije sam od sebe i 1.

Zanimljivo je da su, osim 2, svi ostali brojevi neparnih brojeva, primjerice 3, 5, 7, 11, 13, 17, i tako dalje. Svi cijeli brojevi veći od 2 i djeljivi s 2 su složeni brojevi. Slično tome, iako je 5 glavni broj, svi brojevi koji završavaju sa 5 i veći od 5 su složeni brojevi.

0 i 1 nisu ni primarni ni složeni brojevi.