Otkupljenje - spasenje
 

Razlika između iskupljenja i spasenja može se bolje objasniti u kontekstu kršćanstva, jer su otkupljenje i spasenje dvije vjere u religiji kršćanstva. Iako su oba djela Božja, postoji određena razlika u načinu na koji bi ih trebali gledati kršćani. Postoji i nekoliko načina na koji se promatra svaki pojam. Budući da se obojica odnose na spašavanje ljudi od grijeha, ono što razlikuje jedan pojam od drugog je kako se to spašavanje obavlja. Kao rezultat, postoji razlika između dva pojma i čovjek mora shvatiti tu razliku, znati više o dogmama kršćanstva. U ovom se članku raspravlja o razlici između otkupljenja i spasenja kao njegova cilja.

Što je otkupljenje?

Prema engleskom rječniku u Oxfordu, otkupljenje znači "radnja spašavanja ili spašavanja od grijeha, pogreške ili zla." Otkupljenje izravno proizlazi iz Svemogućeg. Drugim riječima, može se reći da Bog ima veću ulogu u otkupljenju nego u spasenju. Vjeruje se da se otkupljenje dogodilo samo jednom u povijesti, a i tijekom Egzodusa iz Egipta. U tom je slučaju zanimljivo primijetiti da otkupljenje nije izvršio anđeo ili glasnik Svemogućeg, već sam Svemogući.

Postoji još jedno uvjerenje o otkupljenju. Pritom, teolozi kažu da se riječ otkupljenje koristi kada uzmemo čitav ljudski rod. Kako bi ilustrirali činjenicu, kažu da je, kada je Krist dao svoj život da spasi cijelo čovječanstvo od duga kazne, taj incident poznat kao iskupljenje. To je zato što je Krist otkupio čitav ljudski rod.

Razlika između otkupljenja i spasenja

Što je spasenje?

Prema engleskom rječniku Oxford, spasenje znači "izbavljenje od grijeha i njegovih posljedica. Kršćani su vjerovali da ih je donijela vjera u Krista." Tada se spasenje pruža ljudima ili praktičnim kršćanima slanjem glasnika. Može se reći da glasnik preuzima odgovornost da napiše spasenje. Krist je bio Božji glasnik. Bog je taj koji daje poslaniku snagu da spasi ljude. Stoga bi glasnik trebao koristiti snagu koju mu je dao Svemogući da spasi ljude od poteškoća u vrijeme potrebe. Štoviše, vjeruje se da se spas dogodio više puta u povijesti. To samo znači da je Svemogući nekoliko puta poslao glasnike ili anđele da izbave spas. Zanimljivo je otkriti da je riječ spasenje ponekad supstituirana i nizom drugih riječi, poput čudesa, čuda i slično. Koncept spasenja otvara put vjerovanju da se čuda događaju blagoslovima i naklonošću Svemogućeg. Postoji praksa zahvaljivanja Svemogućem, a potom glasniku za akcije otkupljenja i spasenja.

Zatim, postoji još jedno vjerovanje o spasenju. Ljudi vjeruju da kada se koristimo spasenja svijeta, to se više odnosi na spašavanje pojedinca. Prema tome Krist je spasio svakoga od nas. To je spas.

Koja je razlika između Otkupljenja i spasenja?

• I otkupljenje i spasenje odnose se na spašavanje ljudi od grijeha.

• Bog je više uključen u otkupljenje nego u spasenje. Ovo je velika razlika između otkupljenja i spasenja.

• Dok Bog uzde uzde u otkupljenju, ljudima je poslan glas kroz glasnike.

• U otkupljenju Bog je izravno uključen dok je u spasenje Bog posredno uključen.

• Postoji i vjerovanje da se iskupljenje odnosi na spasenje čovječanstva u cjelini, a spasenje se odnosi na spašavanje svakog pojedinca od dugovanja kazne.

Ljubaznošću slika:


  1. Krist na križu putem Wikicommonsa (Public Domain)